Ouderenzorg van morgen,
vandaag al in volle gang

Partners aan het woord: Een Plus, Menzis en Rijnstate

Het dorp Velp heeft te maken met een dubbele vergrijzing. De vraag naar ouderenzorg is er groter dan in de rest van Nederland. Toch wonen ouderen er gemiddeld langer thuis, worden ze minder snel doorverwezen én zijn de zorgkosten lager. Innovatieve en multidisciplinaire eerstelijnszorg maakt dat mogelijk.

Een Plus is een netwerk van dertig samenwerkende zorgpraktijken in Velp en Rozendaal die innovatieve en multidisciplinaire eerstelijnszorg aanbieden. Van huisartsen en fysiotherapeuten tot oefentherapeuten en diëtisten; van een medisch-diagnostisch centrum en een eerstelijnspraktijk ouderengeneeskunde tot psychosomatische zorgverleners en thuiszorg. De meeste praktijken zitten onder één dak in het Gezondheidscentrum Velp. “Dat is geen toeval”, vertelt Ward Mariman, directeur van Een Plus. “De lijnen zijn kort en we zitten dichtbij de patiënten. Dat zijn belangrijke voorwaarden voor hoogwaardige multidisciplinaire eerstelijnszorg.”

Proeftuin van innovatie
Een Plus wil koploper worden in de eerstelijnszorg. En een proeftuin zijn van innovatie. Ward: “De zorg in Nederland staat onder grote druk. Inrichting en financiering van ons zorgstelsel zijn onhoudbaar. De uitdaging is om met minder zorgverleners de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de kosten beheersbaar te houden. De dure ziekenhuiszorg moeten we ontlasten, en voor onze patiënten willen we zorg dichtbij huis.”

Een Plus doet dat bijvoorbeeld door het ontwikkelen van multidisciplinaire zorgprogramma’s, zoals rond chronische pijn. Wie chronische pijn heeft, wordt behandeld door een eerstelijnszorg team waarin een huisarts, oefentherapeut en psycholoog samenwerken. Ward: “Het team heeft meer deskundigheid dan een huisarts alleen, die ook maar tien minuten tijd heeft. De patiënt hoeft niet naar het ziekenhuis, je voorkomt dat hij van loket naar loket wordt rondgestuurd.”

Nieuwe ouderenzorg
Ester Bertholet is specialist ouderengeneeskunde en aangesloten bij Een Plus. Zij zit met haar praktijk letterlijk naast de huisarts in het Velpse gezondheidscentrum. Ester: “De huisarts blijft de hoofdbehandelaar, wij springen in bij gecompliceerde problematiek. We kijken naar de mens als geheel. Dus naar lichamelijke en geestelijke problemen, naar medicatiegebruik, thuissituatie en dagbesteding. Als je echt betere en goedkopere zorg wil, moet je ook de patiënt thuis bezoeken, kijken hoe het eraan toegaat, hoe het huishouden verloopt, het gesprek aangaan met de familie, en op basis daarvan een zorgplan opstellen. Een huisarts alleen heeft die tijd en mogelijkheid niet.” 

Langer thuis wonen
Die innovatieve aanpak heeft succes. Huisartsen in Velp en Rozendaal verwijzen minder door naar het ziekenhuis en ouderen blijven langer thuis wonen. Ziekenhuis Rijnstate, dat ook samenwerkt met Een Plus, verwijst op zijn beurt inmiddels ouderen door naar de praktijk van Ester. Zorgverzekeraar Menzis beschouwt Een Plus als een samenwerkingsverband dat een belangrijke bijdrage levert aan innovatieve, wijkgerichte en multidisciplinaire eerstelijnszorg.

“Wij steunen pilots die inspelen op kwaliteit en doelmatigheid van zorg”, vertelt Thomas Winter, als projectmanager verantwoordelijk voor zorg vernieuwende projecten binnen Menzis. “En dat geldt zeker voor de ouderenzorg zoals die georganiseerd is in Velp. De volgende stap is kijken hoe we zulke innovatieve zorgconcepten uit kunnen rollen in de rest van het land.” Met steun van Menzis is Ester nu ook in Tiel, Zoetermeer en Rotterdam gestart met Multidisciplinaire Eerstelijnsouderenzorg met een Specialist Ouderengeneeskunde (MESO-zorg).

Partijen samenbrengen
Thomas: “Onze rol als zorgverzekeraar gaat verder dan die van financier. Natuurlijk zoeken we voortdurend naar nieuwe financieringsconcepten, maar we denken ook inhoudelijk mee met zorginitiatieven en ondersteunen het doorontwikkelen van innovatieve ideeën. Dat doen we onder meer door mensen samen te brengen. Het gezondheidscentrum in Tiel waarmee Ester nu samenwerkt is bijvoorbeeld één van onze netwerkpartners.” 

Nieuwe zorg ontstaat door partijen bij elkaar te brengen, stellen Ward en Thomas. Thomas: “Binnen Health Valley draagt iedereen op de een of andere manier bij aan zorginnovaties. Wij zijn altijd geïnteresseerd in goede ideeën, ook van buiten het zorgveld. Daarom praten we met veel partijen. Dat kan de Rabobank zijn of een techbedrijf dat ons kan helpen bij de digitalisering van de zorg. Wij halen kennis uit alle mogelijke hoeken om die door te vertalen naar het zorgveld.”

Ook verslavingszorg
Is de succesvolle aanpak van de ouderenzorg in Velp en Tiel ook in andere zorgvelden toe te passen? Ester en Ward denken van wel. Esther: “Bijvoorbeeld binnen de verslavingszorg. Bij verslaafden gaat het ook vaak om complexe problematiek. Ik ben overtuigd dat een verslaafde veel meer baat heeft bij een gecoördineerde multidisciplinaire eerstelijns aanpak met inzet van specialiste expertise. Tegelijk kunnen we veel medisch specialistische trajecten voorkomen en de huisartsen ontlasten.”

Menzis

“Wij steunen pilots die inspelen op kwaliteit en doelmatigheid van zorg.”

Thomas Winter

Een Plus

“Wij willen met innovatieve eerstelijnszorg de duurdere tweedelijnszorg ontlasten.”

Ward Mariman

Onze innovatiemanager

Mirjam van den Bosch

Wil je meer weten over deze partner(s) of het verhaal?

Neem contact op
Menu