De muren van de instelling
zijn niet relevant om
samen te innoveren

Partner aan het woord: Lunet Zorg

De ontwikkelingen in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg lijken veel op elkaar. “Voor allebei geldt dat cliënten langer thuis wonen, ondersteund door technologie” zegt Loet Smeets, bestuurder bij gehandicaptenzorgorganisatie Lunet Zorg. “Daarom werken wij met ouderenzorgorganisaties Archipel, Vitalis en Zorg in Oktober samen in een Innovatieplatform.”

“Op het juiste moment gaat de juiste persoon naar de cliënt thuis; dat is de trend die we zien”, vertelt Loet Smeets van Lunet Zorg. “Maar dat kan alleen met ondersteuning van de juiste technologie. In het Innovatieplatform verkennen we deze nieuwe wereld.” De vier organisaties werkten al onderling samen via Centrale24. Die organisatie biedt zorg op afstand, vooral in de nacht. “De knelpunten die ik zie in de ouderenzorg, zie ik ook terug bij Lunet Zorg”, vertelt innovatiemanager Joan Vermeulen. “Samen naar slimme oplossingen zoeken lag dus voor de hand.”

Kwartiermakers
Vanaf het begin heeft iedere organisatie een kwartiermaker aangesteld en vrijgemaakt. Zij kennen het werkveld goed en creëren ambassadeurschap en draagvlak voor innovatie binnen de organisaties. Tiny Janssen vervult die rol bij Archipel, Mijke Graat bij Vitalis. Tiny: “We zijn begonnen als kleine groep met een kleine ambitie, maar al snel bleek dat we dieper de organisaties in moesten. Via ambassadeurs creëren wij schakels met de werkvloer.” Mijke: “Zo laten we zien wat we doen. Daarmee wakkeren we het enthousiasme aan.” 

Gedeelde visie
Ook de Innovatiecafés helpen bij het vinden van draagvlak. Mijke: “In deze bijeenkomsten met alle ambassadeurs benaderen we actuele thema’s uit ons werkveld ‘out of the box’. We delen best practices of nodigen externe partijen uit, zoals techbedrijven of onderzoekers van de TU Eindhoven.” Loet vult aan: “Het is belangrijk om de parallellen te zien tussen de zorg en andere sectoren. Denk bijvoorbeeld aan PostNL of Picnic. Zij komen bij de mensen thuis, wij ook. Hoe organiseer je dat slim? Kunnen we van elkaar leren?” Ongemerkt hebben de Innovatiecafés gezorgd voor verbinding en een gedeelde visie op de toekomst. Aan de hand daarvan hebben de vier zorgorganisaties al meerdere projecten succesvol uitgewerkt.

Concrete stappen
Eén van die projecten is de mobiele diagnose box. Tiny: “In deze ‘dokterstas’ zitten tools voor diagnostiek en monitoring op afstand. Een arts hoeft niet on site te zijn, maar zijn expertise kan wel optimaal worden ingezet.” Joan zoomt in op een ander voorbeeld: “Bij calamiteiten moeten zorgverleners snel een woning in kunnen. In plaats van een sleutelkluis voor iedere zorgorganisatie, willen we toe naar een slot dat geopend wordt met een applicatie. Alle zorgverleners van een cliënt gebruiken dan dezelfde app. Bijkomend voordeel is dat we als organisaties onderling de nachtzorg zo beter kunnen verdelen. Woningtoegang is dan geen issue meer.”

Processen veranderen
“Bij al deze uitwerkingen gaat het niet om de techniek of de applicatie zelf, maar om aanpassing van het werkproces”, benadrukt Loet. “Samen ontwikkelen we een nieuwe, toekomstbestendige standaard, die inspeelt op de krapte op de arbeidsmarkt. Dat doen we bottom-up, in het belang van de mensen op de werkvloer en onze cliënten.” Het Innovatieplatform heeft daarom ook geen vaste organisatiestructuur. Joan: “We zien de mensen in het veld als onze community. Vandaar dat we verpleegkundigen en artsen terugzien in de projectgroepen, naast beleidsmakers, innovatie ambassadeurs en externe partijen. Die verscheidenheid werkt goed als de basis goed is: je moet verbonden zijn en een gedeelde visie hebben op de toekomst. De muren van een instelling zijn dan niet meer relevant.”

Breder trekken
Loet zou het mooi vinden als de ontwikkel formule elders gekopieerd wordt. “Health Valley kan daar zeker een rol in spelen. Bijvoorbeeld door het delen onze best practices. Voor de slagkracht is een regionale aanpak ideaal. Maar uiteindelijk staan we allemaal voor dezelfde uitdaging: we hebben een goed ecosysteem nodig voor toekomstbestendige zorg voor mensen in de thuissituatie. Bundel daarom nu je krachten!”

Lunet Zorg

“Het gaat niet om de techniek, maar om de aanpassing van het werkproces.”

Loet Smeets

Vitalis

“Verbinding en een gedeelde visie op de toekomst zijn cruciaal als je samen optrekt.”

Mijke Graat

Onze innovatiemanager

Mirjam van den Bosch

Wil je meer weten over deze partner(s) of het verhaal?

Neem contact op
Menu