Jaarmagazine Health Valley 2021

De gezondheid en zorg van morgen,
vandaag al mogelijk maken

De Corona pandemie heeft ons overvallen en daarmee de gezondheidszorg sterk onder druk gezet. Daar komt bij dat de bevolking vergrijst terwijl er meer mensen zijn met chronische ziekten. Er moet iets gebeuren om de gezondheidszorg te handhaven op het niveau dat we zo gewend zijn. Zo zullen burgers en patiënten meer dan ooit moeten bijdragen aan hun eigen gezondheid door juiste keuzes en gedrag. Er moet veel gebeuren om dat allemaal mogelijk te maken en innovatie op allerlei aspecten van de zorg speelt hierbij een grote rol. Daarmee kan de toename in zorgvraag beperkt blijven of zelfs afnemen. Health Valley werkt daar dagelijks aan, innovatie is onze core business. En daarmee dragen we bij aan gezonde levensjaren en beschikbare zorg voor iedereen.

Het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten. COVID-19 belemmerde ons bij één van onze hoofdactiviteiten: het in contact brengen van mensen. We zagen ons zelfs genoodzaakt ons jaarlijkse Health Valley Event af te zeggen. Toch was het niet alleen maar kommer en kwel. Juist door de pandemie is het afgelopen jaar de aandacht voor gezondheid enorm toegenomen. Bijna iedereen onderschrijft nu het belang van innovatie en van samenwerking in de gezondheidszorg. En dat is precies waar wij aan werken. Bovendien bleek dat we onze belangrijkste doelstellingen – kennis delen en netwerken – ook op afstand en online heel goed kunnen realiseren. We leren snel.

Begin maart zagen we ons genoodzaakt ons jaarlijkse Health Valley Event te cancelen. Dat was een lastige beslissing. Niet alleen omdat ons team er veel werk in had gestoken – het zag er allemaal weer veelbelovend uit – maar vooral ook voor alle partners in ons netwerk die betrokken waren bij de voorbereiding en die uitkeken naar de inspiratie en de ontmoetingen. Het kon echter niet anders. Het was onverantwoord om met zoveel mensen bij elkaar te komen en juist onze deelnemers, die veelal werkzaam zijn in de zorg, en bezoekers hadden op dat moment ineens heel andere dingen aan hun hoofd. We zijn heel dankbaar voor het begrip en de steunbetuigingen die we kregen. De loyaliteit van onze partners heeft ons goed gedaan en bewijst ook de saamhorigheid en de kracht van ons netwerk.

Bestuursvoorzitter Health Valley

“De corona pandemie heeft het belang van innovatie en van samenwerking in de gezondheidszorg, meer dan ooit aangetoond. En dat is precies waar wij aan werken.”

René Penning de Vries

Directeur Health Valley

“Met ons uitgebreide netwerk hebben wij veel partijen aan het begin van de coronapandemie de juiste weg kunnen wijzen.”

Chris Doomernik

Online nog meer verbinden
Inmiddels zijn we alweer volop bezig met de voorbereidingen voor het Health Valley Event van 2021. Geheel in de geest van de tijd besloten we het event volledig online te organiseren. We gaan een platform inrichten waarin we kennis kunnen uitwisselen, maar waarin we deelnemers zich ook op verschillende manieren kunnen profileren, contacten kunnen leggen en netwerken. We kijken graag naar de positieve kant van deze ontwikkeling: online is het mogelijk nog meer mensen te bereiken dan in een zaal. We hebben een breed programma met veel internationale sprekers, waar iedereen, waar ook ter wereld, op kan inloggen. 

Verbinden en aanjagen
In korte tijd hebben we het afgelopen jaar een groot aantal webinars ontwikkeld en aangeboden. Daar bleek veel behoefte aan te bestaan. Daarnaast onderhielden we veel video- en telefonische contacten. Zo hebben we de band met onze partners heel goed kunnen onderhouden. En dat werd gewaardeerd: we scoorden dit jaar zelfs een grotere klanttevredenheid dan het jaar daarvoor. 

In het begin van de corona-uitbraak deden veel partijen een beroep op ons op zoek naar contacten of oplossingen voor bijvoorbeeld desinfecterende gel, mondmaskers, beeldbellen,  beademingsapparatuur of overbruggingsfinanciering. Met ons uitgebreide netwerk konden wij veel partijen de juiste weg wijzen. Een aantal ICT-bedrijven konden wij in contact brengen met het Ministerie van VWS voor ondersteuning bij de ontwikkeling van een corona-app. Ons platform bewees zijn nut. 

Met de Provincie Gelderland hebben we een mooie overeenkomst gesloten om voor de komende vier jaar als eerstelijns ondersteuner onze verbindende rol in de regionale en (inter)nationale context te blijven vervullen. Daarbij komt de nadruk meer te liggen op de vraag hoe bedrijven en burgers kunnen bijdragen aan de aanpak van maatschappelijke problemen op het vlak van Gezondheid en Zorg. We zijn blij met dit teken van waardering en vertrouwen. Zo blijven we een belangrijke rol spelen in het aanjagen van innovaties.

Ook internationaal
Het Ministerie van VWS heeft een ambassadeur aangesteld om  een nationaal actieprogramma  op te stellen voor de sector life sciences en health. Health Valley is nauw betrokken bij deze ontwikkeling en wij leveren met onze partners een bijdrage aan dit nationale actieprogramma. Zo verbinden we regionale partijen met nationale ontwikkelingen. En we kijken ook over de grenzen. Vanuit Europa komen grote fondsen beschikbaar om het herstel van de economie te stimuleren. Wij signaleren kansen voor partijen in ons netwerk om daarop in te steken. 

Al jaren leggen wij contacten in Europa en bouwen wij aan internationale relaties, onder andere  in Duitsland. Dat is een kwestie van lange adem, maar inmiddels spelen we een behoorlijke rol, bijvoorbeeld in het grote Europees project dRural. Op die manier kunnen we lokale partijen betrekken bij Europese initiatieven. Belangrijk, want in de toekomst zullen ook voor innovatie de investeringsgelden steeds meer uit Brussel komen. 

Nieuwe wereld, nieuwe kansen
COVID-19 heeft de wereld op zijn kop gezet. Het is aan ons om in deze disruptieve tijd vooral de nieuwe kansen te zien. En die zijn er. Onze gezondheidszorg – en de manier waarop die georganiseerd is – staat in het centrum van de belangstelling. In elke krant en op elke tv-zender is dagelijks iets nieuws te vinden over gezondheid, leefstijl en preventie. Er is veel vraag naar innovatie, naar nieuwe producten en technieken en naar nieuwe samenwerkingsvormen. Dat is ons werkterrein. We zijn zeer gemotiveerd om ook de komende jaren daar met volle energie en creativiteit een bijdrage aan te leveren. 

Het komend jaar zal René terugtreden als bestuursvoorzitter en de denkbeeldige hamer overhandigen aan zijn opvolger. Daarover zullen we je uiteraard tijdig informeren. Maar eerst concentreren wij ons op de organisatie van ons komende Health Valley Event op 10 en 11 maart. Het wordt een virtuele belevenis met een programma boordevol inspiratie, kennis én matchmaking!

Wij ontmoeten je graag in 2021.

Chris Doomernik, directeur
René Penning de Vries, bestuursvoorzitter

Menu