De geestelijke gezondheidszorg
van morgen

Partners aan het woord: Vincent van Gogh, ROC Nijmegen en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Betere en efficiëntere geestelijke gezondheidszorg bieden tegen lagere kosten en met kortere wachttijden; GGZ-instelling Vincent van Gogh kreeg het voor elkaar. “We willen de GGZ structureel transformeren”, vertelt Fieke van Casteren. Ze is directeur van PSYLAB, het onderdeel van Vincent van Gogh dat zich bezighoudt met zorginnovaties. “Alleen door te innoveren, houden we de GGZ toekomstbestendig.”

De GGZ staat al jaren onder druk. De wachtlijsten zijn lang, de zorgkosten hoog en het personeelstekort is groot. “Genoeg signalen die aangeven dat we de zorg anders moeten organiseren”, vertelt Fieke van Vincent van Gogh. “In 2017 hebben we met een aantal zorgverzekeraars afspraken gemaakt om dit op te pakken. In 2021 moeten de resultaten zichtbaar zijn, maar dat zijn ze nu al!”

Kwaliteit garanderen
Het innovatieprogramma van Vincent van Gogh kent meerdere succesvolle projecten. Fieke: “In het begin moesten we de organisatie vaak uitleggen waarom innoveren noodzakelijk was, maar nu verloopt het heel natuurlijk. Dat is beter. Want succesvol innoveren doe je vanuit de professional en de cliënt, niet vanuit een managementlaag. De professional komt met nieuwe initiatieven die wij, vanuit PSYLAB vervolgens in een pilot uitvoeren. Doordat het initiatief bij de zorgverleners ligt, blijven we ook de kwaliteit van de zorg garanderen. Want alleen een zorgprofessional kan beoordelen wat wel of niet werkt voor hem of haar en voor de cliënt.”

Thuis beter worden
“De kern van onze innovaties is dat opnames worden voorkomen of patiënten eerder naar huis kunnen”, gaat Fieke verder. “Daarvoor hebben we verschillende ideeën uitgewerkt en in de praktijk gebracht. Zo hebben we platforms ontwikkeld om de basis-GGZ en huisartsen te ondersteunen. En er is altijd een GGZ-triagist aanwezig op de huisartsenpost in de regio. Zo is er expertise en tijd om adequate hulp te bieden voor patiënten die zich bij de huisarts melden met psychiatrische problematiek.”

Digitale hulpmiddelen
Digitalisering speelt ook een grote rol in het innovatieproces bij Vincent van Gogh. Fieke: “We hebben eHealthmodules ontwikkeld waar mensen thuis mee aan de slag kunnen.  Verder hebben we door de inzet van beeldbellen – we geven zelfs groepstherapie online – en virtual reality de opnameduur voor een aantal diagnoses teruggedrongen van zestien naar acht weken! Angststoornissen zijn bijvoorbeeld goed te behandelen met VR-brillen. En voor EMDR loopt er nu een pilot met VR en online-therapie.”

Partnerschap
Om te innoveren werkt Vincent van Gogh samen met partners uit het Health Valley netwerk. Fieke: “We hebben contact met startups voor de ontwikkeling van devices en apps.” In augustus 2020 startte Vincent van Gogh ook een samenwerking met ROC Gilde Opleidingen en Health Valley partners ROC Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. “Samen met deze opleidingsinstituten hebben we drie Zorg Innovatie Centra (ZIC) opgericht”, vertelt HR-adviseur Rianne Derks. “In die centra werken onze medewerkers met een grote groep studenten samen aan zorgverlening, opleiding, leren, innovatie en onderzoek.”

Intern opleiden
Met de ZIC’s bereidt Vincent van Gogh studenten voor op het werk in de GGZ. Rianne: “Zo’n 55 studenten lopen minimaal twintig weken stage bij ons in het ZIC en wisselen hun ervaringen en opgedane kennis uit met stagiaires op andere afdelingen binnen Vincent van Gogh. Zo krijgen ze een representatief beeld van de GGZ. Studenten en zorgprofessionals leren over en weer van elkaar. Kennis en kunde overbrengen is waardevol, net als het aantrekken van potentieel nieuwe medewerkers.” Ook Fon Zeegers, innovatiecoördinator bij de HAN, is enthousiast. “Vanuit de HAN gaan er niet alleen studenten HBO-V naar de GGZ, maar bijvoorbeeld ook ergotherapeuten, diëtisten en fysiotherapeuten”, vertelt hij. “We geven ze geen opdracht mee vanuit de opleiding, maar laten ze zelf aansluiting zoeken bij actuele thema’s in de praktijk. Dat levert de studenten én Vincent van Gogh meer op.”

Tekorten wegwerken
“Alle zorginstellingen in de regio vissen in dezelfde vijver van studenten”, vertelt Yvonne van de Wiel, coördinator van de opleidingsafdelingen op de HAN. “De psychiatrie was eerder niet zo in trek, maar sinds het ZIC bestaat, zien we een kentering.” Dat herkent Jolanda Rijnders, docent bij Gilde Opleidingen: “Neem de afdeling ouderenpsychiatrie, daar zitten tien studenten van ons. Dat is net zoveel als het vaste personeel. De studenten worden een spiegel voor het personeel, en andersom. Dat zorgt voor een goede leerdynamiek. En voor kritische noten over en weer. In positieve zin!”

Gilde Opleidingen

“In Zorg Innovatie Centra leren studenten van professionals en professionals van studenten.”

 Jolanda Rijnders

Vincent van Gogh

“‘Alleen een zorgprofessional kan beoordelen welke innovatie goed werkt.”

Fieke van Casteren

Onze innovatiemanager

Mirjam van den Bosch

Wil je meer weten over deze partner(s) of het verhaal?

Neem contact op
Menu