Slimme logistiek
brengt de zorg thuis

Partners aan het woord: PostNL, DHL Life Sciences, Saxion, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen,  Radboud Universiteit en Radboudumc

70 tot 80 procent van de processen in de zorg zijn logistieke processen. Van transport van medicijnen en hulpmiddelen tot het vervoer van diagnostisch patiëntmateriaal en therapieën. Met efficiëntere en snellere zorglogistiek valt veel winst te behalen: meer kwaliteit van zorg, kortere wacht- en doorlooptijden, efficiëntere bedrijfsvoering, betere benutting van zorgcapaciteit en meer personal care thuis. 

In Wijchen ligt het grootste en modernste medische distributiecentrum van Nederland. In de geavanceerde DHL Life Sciences en Healthcare Campus worden medische materialen in verschillende temperatuurzones opgeslagen, verpakt en geleverd aan ziekenhuizen, artsen en onderzoekers in meer dan honderd landen. Ook het diepgevroren corona vaccin van het Amerikaanse farmabedrijf Pfizer vindt vanuit hier zijn weg over de hele wereld. 

De DHL-campus ligt in de regio Nijmegen-Oss-Boxmeer, de Life Science & Health-thuisbasis voor tientallen farmaceutische bedrijven en kennisinstellingen. Samen vormen ze een complete waardeketen op het gebied van Drug Discovery & Development (DDD). Bij de samenwerkingen en de ontwikkeling en productie van innovatieve geneesmiddelen spelen efficiënte logistieke processen een belangrijke rol. Snelle en slimme supply chain-netwerken verkorten de tijd om nieuwe innovatieve zorgproducten uiteindelijk bij de arts en patiënt te krijgen.

Logistiek geen kerntaak
Ook logistiek dienstverlener PostNL richt zich nadrukkelijk op health. PostNL Health is actief in de sectoren Pharma, Medische hulpmiddelen, Diagnostiek en Personal Care, en is een van de aanjagers van innovaties in logistieke zorgprocessen. “De zorgsector pakt nog veel goederenlogistiek zelf op. Het hoeft alleen niet hun kerntaak te zijn”, vertelt Huub Zijlstra, sectormanager Health bij PostNL. Hij pleit voor meer scheiding tussen zorgtaken enerzijds en logistiek en services anderzijds binnen zorgorganisaties. “De zorgsector bespaart daarmee tijd, en wij worden in staat gesteld innovaties in logistieke processen te ontwikkelen, waar de zorgsector weer van profiteert.”

Medische drone
Sprekend voorbeeld van zo’n innovatie is de medische drone die vliegt tussen de Isala Ziekenhuizen in Meppel en Zwolle. “We onderzoeken met Erasmus MC, Isala, Sanquin en Certe het dronevervoer van medische spoedzendingen”, licht Huub toe. “Isala wil de capaciteit van het diagnostisch centrum in Zwolle optimaal benutten. Bloed afgenomen bij een patiënt in Meppel gaat razendsnel naar het lab in Zwolle.” De drone voorkomt de noodzaak van een duur diagnostisch centrum in Meppel, waar een nieuw ziekenhuis verrijst. 

De drone is een manier om stromen van en naar het ziekenhuis te optimaliseren. Huub: “Een drone geeft hele nieuwe logistieke mogelijkheden. Transport door de lucht is sneller en er zijn geen obstakels. Een drone is dus altijd op afgesproken tijden beschikbaar.” PostNL is op zoek naar partijen om te onderzoeken welke businesscases mogelijk zijn met de inzet van de drone. “We zien er veel potentie in, maar we willen de drone alleen op een duurzame en zinvolle manier inzetten, en niet ter vervanging van alle transportbewegingen.”

Zorg thuisbezorgd
Met haar logistieke processen zorgt PostNL Health ervoor dat patiënten minder naar het ziekenhuis hoeven en bij chronische ziektes thuis kunnen blijven wonen. “We bezorgen bevolkingsonderzoeken, medische spoedzendingen, afnamesets voor patiënten thuis, retourzendingen van klinisch materiaal, medicijnen en medische hulpmiddelen. Zelfs tot over de drempel bij patiënten thuis, want als het nodig is installeren we ook medische apparatuur die we leveren.”

“De zorg verschuift van gespecialiseerde zorginstellingen naar thuis”, vervolgt Huub. “Zorg wordt steeds persoonlijker, dus ook de logistieke processen rondom een patiënt. Die wil bovendien control en regie over zijn eigen zorgproces. Patiënten verwachten een persoonlijke benadering, ook bij de ontvangst van zorg, medische goederen en medicatie. De patiënt bepaalt wat, hoe en wanneer. Aan ons om de logistieke processen daarvoor zo efficiënt, veilig, betrouwbaar en duurzaam te maken, zodat onze zorgpartners zich op hun zorgtaken kunnen concentreren.”

Efficiëntere vervoersstromen
Met producent van incontinentiemateriaal Abena Nova – winnaar van de Nationale Zorginnovatieprijs tijdens het Health Valley Event 2018 – testte PostNL same day delivery op het terrein van zorginstelling ’s Heeren Loo. PostNL haalt de order in de ochtend op in plaats van de avond ervoor en levert het dezelfde dag nog af. Huub: “We kunnen daardoor vervoersstromen van meerdere leveranciers samenvoegen tot één logistiek proces. Wij bezorgen dus niet alleen voor Albena, maar ook voor andere leveranciers.” 

Het resultaat is minder verstoring van het zorgproces, minder vervoersbewegingen op het terrein van de zorginstelling en meer rust voor cliënten. Bovendien worden indien nodig delen van één order op verschillende locaties afgeleverd. Tot de plek waar de klant of cliënt het wil hebben. “Leveringen worden steeds fijnmaziger, dat past bij de verdere personalisering van de zorg.”

Veilig en schoon
In Deventer werkt Saxion met maatschappelijke partners aan een vergelijkbaar duurzaam logistiek traject, maar dan op wijkniveau. Goederenstromen worden straks gebundeld, bezorging gebeurt elektrisch. Doel: minder verkeersdrukte in de wijk, meer veiligheid en minder uitstoot van fijnstof en broeikasgassen. Diezelfde duurzaamheid beogen ook de HAN, Radboud Universiteit en Radboudumc. Zij experimenteren met gebundelde en efficiënte ‘last-mile’ bevoorrading op hun campus. 

PostNL

“Door slimme logistiek hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis.”

Huub Zijlstra

Ecosysteem directeur

Marc Kalf

Wil je meer weten over deze partner(s) of het verhaal?

Neem contact op
Menu